Lille kvalitetsopdræt af dværgschnauzer sort/sølv. Breeder of high quality Miniature Schnauzer Black/Silver. Hvalpe, hvalpeliste, schnauzer, puppies, kennel, dwergschnauzer, zwergschnauzer,


Click, to go home
RegnbuebroenHer på denne vor side af himlen findes et sted kaldet Regnbuebroen. Når et dyr, som har stået et af os mennesker særlig nært, dør, rejser det hen til Regnbuebroen. Dér er grønne enge og bakker, så vore særlige dyrevenner kan løbe rundt og lege sammen. Der er masser af mad, vand og solskin, som sørger for at vore venner er glade og har det godt.

Alle dyr, som engang var syge og gamle, får deres styrke tilbage. De som var skadede eller lemlæstede bliver gjort hele og stærke igen, præcis sådan som vi husker dem og mindes dem, som de var engang. Dyrene er glade og tilfredse på nær een enkelt ting; alle som een savner de deres kære, som engang var dem nær, og som de måtte lade tilbage.

Sammen løber de og leger; men den dag kommer, da et af dem med ét stopper op og ser hen mod horisonten. Blikket er klart og opmærksomt, kroppen begynder at skælve. Pludselig begynder dyret at løbe bort fra gruppen, det næsten flyver henover det grønne græs så hurtigt, som dets ben kan bære det.

Det har set dig, og når du og din specielle ven endelig mødes, omfavner I hinanden i glædeligt gensyn for aldrig nogensinde mere at skilles. De glade kys nærmest regner ned over dit ansigt, dine hænder kærtegner igen det elskede dyr, og du ser endnu engang ind i disse dit dyrs trofaste øjne. Alt for længe var det borte fra dit liv; men aldrig et øjeblik fra dit hjerte.

Derpå krydser i Regnbuebroen sammen…

Forfatter ukendt....
RAINBOW BRIDGE

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge.

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together.
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor; those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent; His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together....

Author unknown...
die Regenbogenbrücke

Im Himmel gibt es einen Platz, der die Regenbogenbrücke genannt wird.

Wenn ein Tier stirbt, das einem Menschen auf der Erde sehr nahe stand und von ihm geliebt wurde, dann geht es nach seinem Tode zu der Regenbogenbrücke. Dort sind grüne Wiesen und Hügel für unsere geliebten Freunde, dort gibt es in Hülle und Fülle Wasser und viel Sonnenschein, es ist warm und unsere Freunde haben alles, was sie brauchen.

Alle Tiere die einmal alt und krank waren, werden dort wieder gesund, munter und jung, alle die schwach waren werden wieder stark, so wie wir uns in unseren Träumen an sie und die schöne Zeit mit ihnen erinnern. Die Tiere sind dort fröhlich und sie leiden keinen Mangel, bis auf einen kleinen Punkt: alle vermissen jemanden, den sie hinter sich gelassen haben. Alle rennen und spielen miteinander, aber eines Tages bleibt ein Tier stehen und schaut mit großen erwartungsvollen Augen in die Ferne. Plötzlich trennt es sich von der Gruppe und beginnt fortzulaufen, immer schneller tragen es seine Pfoten über das Gras, immer schneller und schneller, dass es fast zu fliegen scheint.

Und wenn Du und dein alter Freund euch trefft, werdet ihr niemals mehr getrennt werden. Freudentränen laufen über dein Gesicht. Deine behüteten Hände werden wieder den Kopf deines Tieres streicheln und du wirst wieder in die so vertraute Augen schauen, die so lange aus deinem Leben gegangen waren, aber niemals aus deinem Herzen.

Dann geht ihr gemeinsam über die " Regenbogenbrücke ".MY HEART WILL GO ON (Celine Dion)

(listen here, to listen: (Titanic theme)

Every night in my dreams I see you, I feel you
That is how I know you go on.
Far across the distance and spaces between us
You have come to show you go on.
Near, far, wherever you are,
I believe that the heart does go on.
Once more you open the door
And you're here in my heart,
And my heart will go on and on.

Love can touch us one time and last for a lifetime,
And never let go till we're gone.
Love was when I loved you, one true time I hold to
In my life we'll always go on.
Near, far, wherever you are,
I believe that the heart does go on.
Once more you open the door
And you're here in my heart,
And my heart will go on and on.

You're here, there's nothing I fear
And I know that my heart will go on.
We'll stay forever this way,
You are safe in my heart,
And my heart will go on and on.

lille-logo.jpg (6872 bytes)

Annelise Lange
Gefionsvej 38, Skibbild - DK7480 Vildbjerg - Danmark
Phone: +45 9722 2447 Mobil +45 2025 3111
E-mail: Skriv til mig !!
Skriv i min Gæstebog Guestbook by GuestWorld Læs i min Gæstebog


Opdateret d. 13.8.2011

© 1997-02 Designed by Marianne Hansen